Pages

3D ispis; uloga potpora u 3D ispisu
3D ispis; uloga potpora u 3D ispisu
Toni Radan
3D ispis ili aditivna proizvodnja proces je izrade trodimenzionalnih čvrstih objekata iz digitalne datoteke. Sve počinje sa 3D modelom koji se može izraditi osobno pomoću programa za 3D modeliranje ili preuzeti već gotov model. Jedan od izazova tehnologije 3D ispisa je potpora, koja se koristi kako bi se osigurala stabilnost tijekom ispisivanja objekta s izbočenim dijelovima. Ovaj rad dotaknuti će se teme 3D ispisa, samog modela 3D ispisa te će pobliže objasniti...
ADWORDS KAO MARKETING ALAT
ADWORDS KAO MARKETING ALAT
Tomislav Krajačić
U ovom radu se govori o tome što je internet marketing i kako se na lakši način može doprijeti do ciljane publike. Uočava se da je konkurencija vrlo velika i da se svi aspekti koji se pružaju moraju iskoristiti kako bi se isplivalo iz tog mora konkurencije. U radu se stavlja naglasak na internet oglašavanje, te kako se ono može iskoristiti u svrhu poboljšanja efikasnosti marketinga i oglašavanja općenito. Definiraju se pojmovi poput online oglašavanja, prednosti za korisnike na...
AGROTURIZAM NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
AGROTURIZAM NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Martina Jemrić
Predmet ovog preddiplomskog rada je prikaz razvoja specifičnih oblika turizma te njihove glavne karakteristike koje ih čine specifičnim u odnosu na ostale oblike turizma. Specifični oblici turizma obuhvaćaju razne oblike turizma koji se segmentiraju na temelju motiva dolaska turista. Tu se javljaju ruralni turizam kao najrazvijeniji specifičan oblik turizma i agroturizam kao turizam orijentiran na poljoprivrednu proizvodnju. Zbog svojih obilježja, karakteristika te raznih aktivnosti...
AGROTURIZAM NA PODRUČJU SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
AGROTURIZAM NA PODRUČJU SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
Daniela Mikacenić
Cilj ovog rada je pobliže predočavanje pojma agroturizma kao i pojmova koji su usko vezani sa svrhom upućivanja u glavni dio rada, odnosno empirijsko istraživanje. Razrada se odnosi na ruralni turizam, seoski turizam, agroturizam, ruralne turističke destinacije te pojmovno određenje agroturizma kao i predočenje stanja agroturizma u Hrvatskoj nakon čega je izneseno istraživanje u kojem su izneseni ciljevi i zadatak rada, rezultati te osvrt na dobivene rezultate. Istraživanje je...
AGROTURIZAM NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE: STANJE, PERSPEKTIVA I RAZVOJ
AGROTURIZAM NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE: STANJE, PERSPEKTIVA I RAZVOJ
Karolina Tunić
Svrha i cilj rada je utvrditi stvarno stanje agroturizma na području Virovitičko-podravske županije. Izvodi se terminološko određenje pojma specifični oblici turizma. Uspoređuju se s masovnim turizmom kako bi se prikazala ključna obilježja. Svaki specifični oblik turizma temelji se na određenom resursu. S obzirom na to mogu se klasificirati. Kao jedan od specifičnih oblika turizma javlja se ruralni turizam. Ruralno područje zbog svoje raznolikosti pruža mogućnost za...
AGROTURIZAM U BJELOVARSKO–BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
AGROTURIZAM U BJELOVARSKO–BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Martina Kovačević
Završni rad fokusiran je na ruralni turizam, odnosno na agroturizam u Bjelovarsko–bilogorskoj županiji. Temelj ruralnog turizma čini ruralno područje koje predstavlja suprotnost urbanom području, a iskorištavanjem brojnih prirodnih resursa moguće je razviti i nove oblike turizma poput agroturizma. U ovom kontekstu turizam se može podijeliti u 3 kategorije: ruralni turizam, seoski turizam i agroturizam. Agroturizam predstavlja najbrže rastući oblik ruralnog turizma koji se je...
AGROTURIZAM U HRVATSKOJ: PRIMJERI DOBRE PRAKSE
AGROTURIZAM U HRVATSKOJ: PRIMJERI DOBRE PRAKSE
Magdalena Hranj
Završni rad je usmjeren na istraživanju agroturizma, najupečatljivijeg podoblika ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj uz primjere dobre prakse. Cilj rada je predočiti trenutno stanje agroturizma u Republici Hrvatskoj na osnovu teorijskog i empirijskog dijela te vlastitog promišljanja. U radu se obrađuje ruralni turizam kao glavni oblik, potom agroturizam kao podoblik ruralnog turizma te se obrađuju njihove opće sastavnice. Nadalje, slijedi pojašnjenje stanja agroturizma u...
AKTIVNI ODMOR I ŠPORT KAO TEMELJ ZA RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURISTIČKE PONUDE NA RURALNOM PROSTORU
AKTIVNI ODMOR I ŠPORT KAO TEMELJ ZA RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURISTIČKE PONUDE NA RURALNOM PROSTORU
Ivan Begović
Suvremeno turističko tržište drugačije je od onog od prije nekoliko desetljeća te se ubrzano mijenja. U današnje vrijeme turist za svoj novac traži ne samo more i sunce nego i zadovoljenje posebnih potreba te doživjeti jedinstven turistički proizvod koji se razlikuje od konvencionalnog masovnog turističkog proizvoda. Iako će masovni odlazak na ljetni primorski odmor ostati dominantan način provođenja odmora sve je veća potražnja za turističkim proizvodima koji zadovoljavaju...
AKTUALNO STANJE I MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA PONUDE LOVNOG TURIZMA BARANJE
AKTUALNO STANJE I MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA PONUDE LOVNOG TURIZMA BARANJE
Katarina Međurečan
lovni turizam može se definirati kao jedan od selektivnih oblika turizma čiji je osnovni motiv aktivan boravak i bavljenje lovom kao dijelom rekreacije u prirodnoj sredini. Svrha izrade rada je upoznavanje s aktualnim stanjem i mogućnostima unaprjeđenja ponude lovnog turizma na području Baranjske regije. Cilj izrade završnog rada je istražiti i utvrditi ispunjava li ponuda lovnog turizma na području Baranje aspekte tržišta potražnje. Hrvatska je zemlja koja raspolaže izrazito...
ALTERNATIVE RAZVOJA KONJIČKOG TURIZMA NA PODRUČJU MOSLAVINE
ALTERNATIVE RAZVOJA KONJIČKOG TURIZMA NA PODRUČJU MOSLAVINE
Nikolina Bocij
Osnovni cilj rada je utvrditi trenutno stanje ponude konjičkog turizma na području Moslavine, njegove probleme i identificirati mogućnosti proširenja ponude te utvrditi ima li konjički turizam u Moslavini perspektivu za razvoj. Svrha rada je naglasiti potrebu za razvojem cjelokupnog turizma na području Moslavine te ukazati na mogućnosti razvoja konjičkog turizma koji će pridonijeti povećanju potražnje i stvoriti imidž Moslavine kao tradicionalne i ekološki osviještene...
ANALIZA EKOLOŠKE POLITIKE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA NA PRIMJERU KRAŠ D.D.
ANALIZA EKOLOŠKE POLITIKE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA NA PRIMJERU KRAŠ D.D.
Monika Šimek
Svrha ovog rada je upoznati se s važnošću ekološke politike u funkciji održivog razvoja. Održivi razvoj je proces s ciljem održavanja prirodnih resursa koji istovremeno vodi brigu o ekonomskim, društvenim i okolišnim faktorima. U cilju ostvarivanja održivog razvoja i zaštite okoliša stvorena su temeljna načela jedinstvene politike zaštite okoliša i održivog razvoja. Danas čovjekov utjecaj na okoliš je sve veći te iz tog razloga stvorila se potreba za razvitkom politike...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA FILA D.O.O. ZA RAZDOBLJE 2019. I 2020. GODINE
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA FILA D.O.O. ZA RAZDOBLJE 2019. I 2020. GODINE
Vlatka Božičković
Predmet ovog završnog rada je analiza financijskih izvještaja poduzeća Fila d.o.o. za razdoblje 2019. i 2020. godina na temelju koje će se ocijeniti uspješnost poslovanja poduzeća. Temeljni financijski izvještaji u Hrvatskoj su: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanim tokovima te bilješke uz financijske izvještaje. U radu će se od temeljnih financijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu definirati bilanca i račun dobiti gubitka...

Pages