Electrical Profile of User with Photovoltaic System
Electrical Profile of User with Photovoltaic System
Petrović Igor
Koprivanac Danijel
Ciriković Enes
Interactive approach to Digital Logic
Interactive approach to Digital Logic
Špoljarić Marijana
Hajba Marko
Pecimotika Mario
Programski paket GNU Octave u nastavi
Programski paket GNU Octave u nastavi
Hajba Marko
Špoljarić Marijana
RAZINA FINANCIJSKE PISMENOSTI STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U VIROVITICI
RAZINA FINANCIJSKE PISMENOSTI STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U VIROVITICI
Bedeković Mladena
Vakanjac Danijela
Prelas Kovačević Anita
Razvoj globalizacije i njezin utjecaj na suvremeni svijet
Razvoj globalizacije i njezin utjecaj na suvremeni svijet
Sesvečan Ema
Prelas Kovačević Anita
Stavovi posjetitelja Slavonije o organizaciji vinskih događaja
Stavovi posjetitelja Slavonije o organizaciji vinskih događaja
Tubić Dejan
Kovačević Martina
Vidak Teskera Ivana
Strani radnici u Hrvatskoj: primjer Virovitičko-podravske županije
Strani radnici u Hrvatskoj: primjer Virovitičko-podravske županije
Vidak Teskera Ivana
Kovačević Martina
Golub Barbara
The Importance of Creativity in Business
The Importance of Creativity in Business
Vakanjac Danijela
Bedeković Mladena
Kadlec Željka