Graph theory and selected applications
Graph theory and selected applications
Špoljarić Marijana
Hajba Marko
Lančić Alen
Kompleksni brojevi u Gaussovoj ravnini
Kompleksni brojevi u Gaussovoj ravnini
Tevčić Marina
Špoljarić Marijana
Maras Marin
Modeli upravljanja projektnim ciklusom
Modeli upravljanja projektnim ciklusom
Ribić Damir
Sesvečan Ema
Utjecaj pandemije COVID-19 na preferencije turista za
 kazališnim turizmom
Utjecaj pandemije COVID-19 na preferencije turista za kazališnim turizmom
Tubić Dejan
Knežević Vedrana
Kovačević Martina
Vizualizacija matematičke indukcije
Vizualizacija matematičke indukcije
Špoljarić Marijana
Marić Marko
Vizualizacija računanja s decimalnim brojevima
Vizualizacija računanja s decimalnim brojevima
Špoljarić Marijana
Halusek Vlado