Jukić, Martina, Prelas Kovačević, Anita, Bedeković, Mladena
Emocionalna inteligencija i vodstvo
Špoljarić, Marijana, Jukić, Sanela, Borbaš Bajicić, Ana
Matematičko modeliranje stvarnosti pomoću funkcija - vertikalni proces
Špoljarić, Marijana, Marić, Marko
Vizualizacija matematičke indukcije